สกรูหัวเหลี่ยมพลาสติก POLYAMIDE (NYLON 6.6)CODE 8200