สินค้าแนะนำ
Recommend Product

WELCOME TO TPC FASTENER GROUP

บริษัท ทีพีซี ฟาสเทนเนอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัททีพีซี ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสลักภัณฑ์ อันได้แก่ สกรู น็อต สลักฝังคอนกรีต อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้า และอุปกรณ์ลม

กลุ่มบริษัททีพีซีก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2519 โดยดำเนินธุรกิจจากการจำหน่ายสกรู น็อตเพื่อใช้ในงานทั่วไป งานโครงการ และงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2537 ทางบริษัทฯได้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิต เพื่อตอบสนอความต้องการของลูกค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ และในปี พ.ศ. 2542 กับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทางบริษัทฯได้ขยายโรงงานขึ้นอีก 1 แห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที

เพื่อบรรลุปณิภาณของบริษัทฯ ที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้า และบริการตลอดจนสนับสนุนสินค้าของกลุ่มบริษัท ทีพีซี อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาบุคคลากร และทีมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานภายใต้การกำกับดูแลโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพ

ใบรับรองมาตรฐาน SGS