สกรูหัวจมเตเปอร์เกลียวอเมริกัน FLAT HEAD SOCKET SCREWCODE 0052