สกรูหัวจมเตเปอร์เกลียวอเมริกัน สเตนเลส 304 (A2)CODE 2022