สกรูหัวจมเตเปอร์มิล FLAT HEAD SOCKET SCEWCODE 0050