สกรูหัวจมเกลียวอเมริกัน เกรด 12.9 SOCKET HEAD CAP SCREWCODE 0015-0016