สกรูหัวจมกลมเกลียวอเมริกัน สเตนเลส 304 (A2)CODE 2032